Läshunden Timi

Vill du öva att läsa högt? Läshunden Timi är en tålmodig lyssnare som du kan läsa för utan att känna dig nervös. Timi hjälper till att väcka läslusten, han lyssnar noggrant och utan att bry sig om ifall det blir några fel.

Huvudbiblioteket flyttar till nya utrymmen

Den nya lokalen är inflyttningsklar. Vi organiserar verksamheten i den nya lokalen och vi meddelar så fort som möjligt när vi är redo att öppna dörrarna på Drottninggatan 3.

Lån kan fortsättningsvis lämnas in i gamla bibliotekets (Drottninggatan 24) återlämningslucka.

Inga förseningsavgifter krävs under den här tiden.

En del av huvudbibliotekets böcker doneras till Lovisaborna

Lovisabor och övriga bokvänner har i maj 2018 en möjlighet att skaffa böcker för eget bruk ur huvudbibliotekets samlingar. Verk i det nuvarande huvudbiblioteket tas inte med då biblioteket flyttar till ersättande lokaler. Istället skänks en del av böckerna bort.