Stadsdirektörens nyårshälsning

Bästa Lovisabor! År 2019 håller på att ta slut och ett nytt år börjar. Det är dags att titta bakåt och reflektera på det gångna året, men framför allt att titta framåt mot det kommande året.

Japansk kultur -utställning på Lovisa huvudbibliotek 18.12.2019 –27.2.2020

Utställningen som öppnas i huvudbibliotekets utställningslokal i december erbjuder en dykning till japansk kultur. I utställningen som pågår till slutet av februari presenteras japanska träritningar och konstböcker från Villa Forsströms samlingar. Under utställningen kan man också bekanta sig bland annat med den japanska blomsterkonsten som heter ikebana, höra berättelser om japansk litteratur i Finland och öva sig japanskt språk.

Författargäst: Ulla-Maija Sievinen på huvudbiblioteket 11.12.2019

För 80 år sedan blev de som bodde i den yttre skärgården i östra Finska viken tvungna att lämna sin hemö.
På Lovisa bibliotek får vi höra historier om livet i vardag och fest på Hogland, Seitskär, Lövskär och Tyterskär. Vi får också ta del av minnen från stunderna då det var dags att ta ett slutligt farväl av öarna.