Läshunden Timi på huvudbiblioteket i december

Kom och läs med läshund Timi!

Vill du öva att läsa högt? Läshunden Timi är en tålmodig lyssnare som du kan läsa för utan att känna dig nervös. Timi hjälper till att väcka läslusten, han lyssnar noggrant och utan att bry sig om ifall det blir några fel. Du kan läsa en egen bok eller välja en av bibliotekets böcker.