Tarmbakterier upptäckts i badvattnet i Lill-Bäston i Pernå

I det badvattenprov som tagits 13.7.2022 i Lill-Bäston i Pernå i Lovisa har det upptäckts 15.7 ett högt antal enterokockbakterier, det vill säga tarmbakterier. Det är ändå fråga om ett måttligt antal bakterier i provet. Det lönar sig ändå att vara försiktig och hålla åtminstone mindre barn borta från vattnet.

Lovisaborna och Lappträskborna svarade flitigt på enkäten om välfärd

Lovisa stad och Lappträsk kommun utförde sin första enkät om välfärd våren 2021. Då enkäten i år genomfördes för andra gången steg deltagarantalet i Lovisa från 186 till 478 och i Lappträsk från 41 till 121. Satsningen på att få in fler svar från ungdomar bar också frukt då andelen deltagare under 18 år i år uppgick till 45 procent i Lovisa och till 25 procent i Lappträsk, vilket var en mångfalt större andel än ifjol.