Fler tillfällen att få coronavaccin utan tidsbokning och nya grupper i vaccineringstur

Coronavaccin utan tidsbokning ges, förutom på de dagar vi redan meddelat om, nu även 17.1.2022, 24.1.2022 och 31.1.2022 på Lovisa busstation samt 13.1.2022 på Lappträsk församlingshem. Ett veckoslutstillfälle är under planering. Målgruppen är invånare i Lovisa och Lappträsk. Barn i åldern 5–11 år kan från och med 3.1.2022 få sin första vaccindos med tidsbokning. Invånare med kraftig immunbrist kan nu även få en fjärde dos med tidsbokning.

Från och med 28.12.2021 förbjuds även i Lovisa evenemang för allmänheten som ordnas inomhus och vissa lokaler stängs

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 23.12.2021 fattat beslut om att i Nyland, och således även i Lovisa, förbjuda alla offentliga evenemang och allmänna sammankomster i inomhuslokaler oberoende av personantal under perioden 28.12.2021–17.1.2022. Regionförvaltningsverket beslöt också att vissa lokaler stängs under perioden 28.12.2021–10.1.2022. Coronapasset kan inte tas i bruk som ett alternativ till begränsningarna.

Den tredje koronavirusvaccindosen påskyndas i Lovisa

Lovisa- och Lappträskbor som är 60 år fyllda och de som hör till riskgrupper kan nu få sin tredje vaccindos när det gått tre månader sedan den andra vaccinationen. Stadens pandemistyrgrupp har nu också beslutat att under coronavirusvaccinationen utan tidsbokning 4.1.2022 enbart erbjuda den tredje vaccindosen till personer som tillhör en riskgrupp och 60 år fyllda, så att man så fort som möjligt får den tredje dosen till dem som behöver vaccinet allra mest.

Seniorerna hämtade ivrigt gratis halkskydd för skor

På måndag 13.12.2021 meddelade vi om att staden erbjuder seniorerna gratis halkskydd för skor.
– Alla 100 par har nu (16.12.2021) delats ut och vi hoppas att de är till stor nytta, konstaterar serviceansvarig för seniorservicen Monica Sund nöjt. – Vi vill också påminna var och en om hur viktigt det är att förebygga halkolyckor.

Nya restriktioner för allmänna evenemang och sammankomster träder i kraft 4.12.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade 2.12.2021 om nya restriktioner för kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Restriktionerna gäller allmänna evenemang och sammankomster som ordnas inomhus. Man ställer också restriktioner på användningen av lokaler avsedda för begränsade kund- eller deltagarkretsar samt för sådana som är öppna för allmänheten. Bestämmelserna gäller för tiden 4–31.12.2021.

Med beslutet förbjuds från och med lördag 4.12.2021 alla allmänna evenemang och sammankomster inomhus där deltagarantalet överskrider 20 personer. Restriktionen kan undvikas genom att ta i bruk coronapasset för evenemanget.

Flera tillfällen att få coronavaccin utan tidsbokning i Lovisa

För att möta den stora efterfrågan ges coronavaccin utan tidsbokning, förutom på de dagar vi redan meddelat om, nu även 20.12.2021, 28.12.2021, 4.1.2022 och 5.1.2022. Målgruppen är invånare i Lovisa och Lappträsk och vaccinen ges på Lovisa busstation, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa.

Uppdaterade munskyddsrekommendationer och rekommendationer om distansarbete för Lovisa 29.11.2021

Den regionala samordningsgruppen i Nyland gav 25.11.2021 en rekommendation att använda munskydd för alla som är 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd. Dessutom man har infört en rekommendation om distansarbete för området. Lovisa stads ledningsgrupp beslutade 29.11.2021 att motsvarande rekommendationer även gäller Lovisa. Rekommendationerna gäller tills 16.1.2022.