CoWork Lovisa är en ny form av arbetslokal

Den sociala arbetslokalen CoWork Lovisa öppnar på Drottninggatan i Lovisa den 5.5.2018. CoWork Lovisa är en öppen och modern lokal som gynnar särskilt dem som jobbar på distans. CoWork är en utmärkt plats även för Lovisabor och gäster som sporadiskt är i behov av en arbetsplats.

Navigatorn Lovisa öppnar i mars

Navigatorn hjälper 15-30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.

Arbetsverkstäder

Bekanta dig med arbetsverkstadens utbud Lilla Petters Gård för 18–28-åringar, 18 platser Vägglösa verkstaden för alla i arbetsför ålder Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Arbetsverkstäderna erbjuder gemenskap, möjlighet att utveckla livskunskaper, samt inlärning i arbetet. Servicen skräddarsys utgående från deltagarnas behov. Verkstäderna…