Karlskronabulevardens södra fil stängs av 2.5.2022 mellan Drottninggatan och Mariegatan

Affärsverket Lovisa Vatten har sedan slutet av 2021 sanerat vattenledningsnätet på Mariegatan, på sträckan mellan Långgränd och Karlskronabulevarden. Måndag 2.5. ändras trafikarrangemangen så att Karlskronabulevardens södra fil stängs av mellan Drottninggatan och Mariegatan. Då den södra filen igen öppnas för trafik kan det bli aktuellt att i sin tur stänga den norra filen för trafik.

Rosk’n Roll meddelar: Avfallshanteringen under midsommaren

Alla Rosk’n Rolls avfallsstationer samt kundtjänsten håller stängt under midsommarveckoslutet 25–27.6.2021. Midsommaren kan också medföra att tömningstidtabellen för fastighetens avfallskärl ändrar, så att tömningen sker en dag tidigare än normalt.