Lovisa kulturbad – SKAPA-projektet startar

Lovisa stads kulturtjänster har för 2023 beviljats 80 000 euro av Svenska kulturfonden inom ramen för fondens SKAPA-projekt. Syftet är att kartlägga möjligheterna att utöka antalet barn och ungdomar inom konstfostran och samtidigt lyfta fram konstfostran som en naturlig del inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Lovisa kulturbad och SKAPA-projektet strävar efter att stärka barns och ungas välmående genom ökad tillgänglighet genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning.

Hur ser framtida Lovisa ut ur perspektivet för hållbar utveckling och grön infrastruktur?

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad ordnar ett informations- och utbildningsmöte om grön infrastruktur 18.4.2023 klockan 16.30–18.30 på Societetshuset.

Grön infrastruktur ökar stadsområdenas klimattålighet och hjälper städerna att anpassa sig till de utmaningar som klimatförändringarna ställer. Grön infrastruktur omfattar såväl områden i naturtillstånd, såsom skogar och bäckar, som byggda grönområden, såsom parker, gröna tak och dagvattenkonstruktioner.

Fnittergränden vann gatubenämningstävlingen riktad till barn

Barnen kallades till hjälp för planläggningsprocessen av det nya daghemmet i centrum, då gränden som planerats invid daghemstomten saknade namn. Barnens vilda skaparkraft blomstrade och staden tog emot 19 fantastiska förslag. Till slut valdes Elwa-Lilja Franks förslag Fnittergränd (Kikatuskuja). Arbetsgruppen gillade även skarpt Vertti Hakalehtos förslag Kompisgränden och beslöt att föreslå namnet Kompisskogen (Kaverimetsä) för den invidliggande parkskogen. Båda två får som pris ett gåvokort till en bokbutik i Lovisa, där de kan mata sin kreativitet ytterligare. Lovisa stad vill tacka alla deltagare!

Kom och sommarjobba till Lovisa stad sommaren 2023!

Man kan nu söka Lovisa stads sommarjobb 2023. Det finns sommarjobb separat för 18 år fyllda och för 16 år fyllda. Dessutom finns det platser för 14–15-åringar inom perioder för orientering till arbetslivet. Du kan söka jobbplatser på Kuntarekrys webbplats eller per brev. Söktiden går ut lördag 18.3 klockan 15. Småbarnspedagogikens platser för 14–15-åringar publicerades senare än de andra och de kan sökas ända till 31.3. Social- och hälsovårdsbranschens sommarjobb har övergått till välfärdsområdet.

LovLuotsis nya logo symboliserar friheten att välja sin egen stig

LovLuotsi – verkstaden för unga fick en egen logo. Den nya logon utstrålar verksamheten på verkstaden för unga. Den symboliserar friheten att välja sin egen stig under LovLuotsis förstärkande handledning, i vilken betonas relevans, förstärkande av de ungas livskompetens och att få förmågor till arbetslivet.

Barnen får nu hitta på namn åt en ny gata!

Nog med tråkiga vuxenpåhitt! Nu vill Lovisa stad ha förslag från barn i åldern 1–6 år. Vad borde den nya gränden heta som planeras norr om det kommande daghemmet på det gamla banområdet? Låt kreativiteten flöda och be en tråkig (eller rolig) vuxen hjälpa dig att lämna in ditt kanonförslag.