Februari avslutas med livlig vecka i förtroendeorganen

Den sista veckan i februari 2019 samlas förutom stadsstyrelsen även tre nämnder och två sektioner. Bland många intressanta ämnen hittas bland annat kommande detaljplaneändringar och tillsättandet av en ny inspektörstjänst till stadens personalstyrka.

Nytt år, ny organisation

Lovisa stad har fått en ny organisationsstruktur den 1.1.2019. Tre av de fyra centralernas direktörer har inlett sitt arbete, direktören för näringsliv och infrastruktur börjar i februari.

Hedersomnämnande till Strömfors bruk i valet av Årets by

Finlands Byar rf utser årligen Årets by och andra meriterade landsbygdsaktörer. Priserna delades ut i Nyslott i samband med Lokaali 31.8–2.9 som är ett evenemang för lokala utvecklare. Denna gång var 17 byar, som var och en var utsedda till Årets by i sina egna landskap, nominerade. I årets val betonades ett aktivt påverkande och ansvarstagande för den egna byns service samt byns näringsverksamhet.