Lovisa stad säljer åker

Lovisa stad säljer tolv olika åkerområden på totalt ca 82 ha. Områdena är antingen inte planlagda eller anvisade som områden avsedda för jordbruk.

Enskilda vägar

I Lovisa finns ca 150 organiserade väglag som sköter om ca 400 km enskilda vägar.

Landsbygdsenheten

Landsbygdsenheten betjänar dig i alla frågor som berör landsbygdsförvaltning och i stödfrågor.

Avbytartjänster

1.1.2022 sammanslås avbytarserviceområden till Södra Finlands Avbytarservice. Den består av de lokala enheterna i Sysmä, Tavastehus, Kouvola och Lovisa med Sysmä som ansvarskommun.