Muddringen utanför Drottningstranden börjar 1.7.2022

Muddringsarbetet börjar utanför Drottningstranden 1.7.2022. Arbetet beräknas ta tre månader och är klart före slutet av september. Området som ska muddras ligger öster och norr om Skeppsbron. Arbetsområdet avgränsas med ett siltnät, som minskar spridningen av grumligt vatten i havsområdet.

Miljövårdens vardagshjältar

Det finns glädjande aktivitet i Lovisa vad gäller skräpplockning. Ett par riktigt aktiva kommuninvånare har uppmärksammats av miljövårdsbyrån. Dessa personer har tagit sig an saken och börjat städa upp skräp i sin närmiljö, skräp som andra lämnat efter sig. Det är verkligen fint, eftersom det fortfarande lämnas en hel del skräp i miljön.

Rosk’n Roll informerar: Julfirandet för med sig avvikande avfallshantering

Julen nalkas och det märks också inom avfallshanteringen. I år infaller julen till största delen på ett veckoslut, men trots det påverkas öppettiderna på vissa avfallsstationer samt sophämtningen. Under julhelgen (24–26.12) töms inga avfallskärl, och under julveckan är det därför troligt att sopbilen kommer förbi på en annan dag än vanligt.

Olika rutter från Mannerheimgatan till Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen från och med 6.10.2021

Byggandet av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen framskrider igen. Rutten till Ramsayvägen ändras på onsdag 6.10.2021 och gäller tillsvidare. Biltrafiken från Mannerheimgatan till Ramsayvägen styrs via den gamla vägsträckningen av Skärgårdsvägen. Den nya anslutningen från Skärgårdsvägen till Ramsayvägen ligger cirka 50 meter längre bort från den gamla korsningen. Biltrafiken från Mannerheimgatan till Nordenskiöldsvägen använder fortfarande den nya vägsträckningen av Skärgårdsvägen. Arrangemanget berör inte lättrafiken.