Öppen Ateljee -utställning på Almska gården 5.10—30.11.2019

Kom och rita på väggarna! Öppen Ateljé är en samhällskonst-utställning som hyllar kreativiteten, målandet och tecknandet, och som helhetligt engagerar besökarna eftersom det är de som skapar innehållet i utställningen. Almska gården fungerar som ett öppet utrymme där alla besökare får skapa konst och utställningen växer och förändras under hela utställningsperioden.

På lördag 5.10 vernissage och "Live Talkshow" klubbkväll med Mirella Pendolin som intervjuar konstnären/anarkoflorististen Ilona Valkonen samt framför egna tolkningar av låtar som Ilona valt. Vernissage kl. 18 och talkshow från kl. 19.30, välkommen!

Cirka 50 utställare deltar i Fritidsmässan 31.8.2019

Cirka 50 föreningar och andra aktörer har anmält sig till Fritidsmässan för att presentera sin verksamhet. Mässan ordnas av Lovisa stads kultur- och fritidstjänster i idrottshallen i Lovisa samt utanför hallen lördag 31.8.2019 klockan 11–15.

Ny upphandling för Lyckantillbyggnad

Byggandet av en tillbyggnad till servicehuset Lyckan i Pernå kyrkoby upphandlas på nytt. Orsaken är att anbuden är klart högre än kostnadsberäkningen. Stadsstyrelsen i Lovisa fattade beslutet på sitt möte den 8.4.2019.