Generalplanering

Generalplanen styr översiktligt stadens samhällsstruktur och markanvändning. Där anvisas den målsatta markanvändningen av stadens områden.

En generalplan kan utarbetas för hela staden eller för en del av staden. Generalplanen kan också vara gemensam för flera kommuner. Då fastställs den av miljöministeriet.

Då en generalplan utarbetas är det alltid fråga om en process som pågår flera år. Detta beror på att en generalplan som uppgörs med rättsverkningar kräver tillräckliga och uppdaterade utredningar som bakgrund.

Planläggningsprocessen:

Planläggningsprocess Generalplan

Delgeneralplaner: