Målarens minne

Konstnären sparar och observerar fenomen i vår tid, dokumenterar undantagstiden genom att illustrera och sätta ord. Konstnärer är sin tids tolkar, skrivare och minne.

Delta i delaktighet – svara på enkäten om delaktiggörande

Lovisa stad utarbetar ett delaktighetsprogram. Avsikten med delaktighetsprogrammet är att presentera olika sätt att delaktiggöra och utveckla Lovisa både ur kommuninvånarnas och ur kommunorganisationens synvinkel. Målet är att ha aktiva och deltagande invånare och företagare i Lovisa.

Drottninggatan blir enkelriktad

Drottninggatan kommer att bli enkelriktad mellan Karlskronabulevarden och Brandensteinsgatan. Ändringen träder i kraft under de närmaste veckorna.