Lovinfo stängt 28–29.10.2021

Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, är stängt 28–29.10.2021 på grund av personalutbildning. Samtalen kopplas då till stadens telefonväxel.

UMO Helsinki Jazz Orchestra:s webbkonsert

Lovisa stad är en av AUF-kommunerna, det vill säga del av ett samarbete mellan flera kommuner och tre topporkestrar. Dessa orkestrar är Avanti, FiBO (Finnish Baroque Orchestra) och UMO Helsinki Jazz Orchestra. En central aktör i samarbetet är Borgånejdens musikinstitut. Föregående AUF-besök i Lovisa ägde rum 2019, då UMO gav en konsert på restaurang Lovisa Kapellets terrass. Konserten för 2020 blev inte av.

Då det fortfarande inte går att ordna konsertbesök får vi nu ett fantastiskt tillfälle att njuta av dessa orkestrars webbkonserter gratis. På Lovisa stads Youtubekanal publiceras denna vecka två konserter av UMO: "Jazztasting – UMO Helsinki Jazz Orchestra” publiceras torsdag 20.5.2021 klockan 11.00 och ”UMO Helsinki Jazz Orchestra feat. Aki Rissanen: Art Forms” publiceras fredag 21.5.2021 klockan 19.00. Båda är tillgängliga i 7 dygn. Länk till konserterna publiceras på Lovisa stads webbplats. Jazztasting är särskilt riktad till ungdomar, men lämpar sig väl också för vuxna!

Konst i Sibeliushuset

Musikinstitutets utrymmen i Sibeliushuset är färdiga efter remonten. I salen finns målningar av Alice Kaira, som inte har varit framme tidigare. Tavlorna hör till en privat samling, och utställningen är kuraterad av Lovisa museum.

Målarens minne

Konstnären sparar och observerar fenomen i vår tid, dokumenterar undantagstiden genom att illustrera och sätta ord. Konstnärer är sin tids tolkar, skrivare och minne.

Delta i delaktighet – svara på enkäten om delaktiggörande

Lovisa stad utarbetar ett delaktighetsprogram. Avsikten med delaktighetsprogrammet är att presentera olika sätt att delaktiggöra och utveckla Lovisa både ur kommuninvånarnas och ur kommunorganisationens synvinkel. Målet är att ha aktiva och deltagande invånare och företagare i Lovisa.