Fram med värdefullt arbete – Lovisa stad valde Årets anställda och Årets arbetsgemenskap

Till Årets anställda 2022 i Lovisa stad valdes städaren Malgorzata Drabarz, studiehandledaren Maria Rosenlöf och bibliotekarien Riitta Leutola vid centralen för bildning och välfärd samt planläggaren Sisko Jokinen vid centralen för näringsliv och infrastruktur.

Till Årets arbetsgemenskap valdes Harjurinteen koulu och Loviisan lukio vid centralen för bildning och välfärd samt Lovinfo/arkivet vid stadskanslicentralen. Vid centralen för näringsliv och infrastruktur är Årets arbetsgemenskap hela centralen där man under årets gång har gjort mycket för att utveckla arbetsgemenskapen.

Lovisa stad och staden Varash undertecknade vänortsavtal

Lovisa stad och ukrainska staden Varash har i dag 7.3.2023 undertecknat ett vänortsavtal i Polen. Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och stadsdirektören för Varash Oleksandr Menzul undertecknade avtalet i samband med en kongress i Mikołajki.