Nämnden för fostran och bildning behandlar inrättande av barnparlament

Nämnden för fostran och bildning behandlar 23.11.2022 inrättande av ett barnparlament i Lovisa i början av år 2023. Barnparlamentet är ett nytt påverkansorgan vars uppgift är säkerställa att barn blir hörda i beslut som berör dem. Barnparlamentet föreslås inleda sin verksamhet i början av år 2023.

Daghem för tio grupper byggs på banområdet

Stadsfullmäktige behandlade projektplanen för det nya daghemmet på sitt sammanträde 16.11.2022 i cirka en och en halv timme. Såväl placeringen av som storleken på nybygget gav upphov till omröstningar och ivrig diskussion. Daghemmet valdes att placeras på banområdet med rösterna 21–13. Av storleksalternativen valdes det mindre, för tio grupper, med rösterna 29–6. Således integreras Määrlahden päiväkoti inte automatiskt i den nya helheten. Kostnadsberäkning är ungefär 7,7 miljoner euro och planen är att daghemmet kunde tas i bruk år 2025.