Digilärstigen lanseras i skolorna i Lovisa med en Digitemadag 17.3.2023

Digilärstigen är ett nytt stödredskap för lärare inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Med hjälp av stödredskapet kan lärarna lättare hantera digitalitet i undervisningen. Med Digilärstigen vet också eleverna klarare vad de har rätt att lära sig. Digilärstigen blir en del av vardagen i alla grundläggande utbildningens skolor i Lovisa och användningen av redskapet inleds på allvar under våren. Som startskott för förankringen hålls en digitemadag i skolorna 17.3.2023. Under dagen deltar eleverna i tre lektioner, vars tema är antingen digital kompetens, medialitteracitet eller programmering.