Ny Morjens-tidning publicerad 2.12.2022

Nu hastigt till postlådan för att fiska upp en pinfärsk Morjens-tidning! Tidningen har delats ut idag 2.12.2022. Nästa vecka finns tidningen även i Lovinfo och på biblioteken.

Nämnden för fostran och bildning behandlar inrättande av barnparlament

Nämnden för fostran och bildning behandlar 23.11.2022 inrättande av ett barnparlament i Lovisa i början av år 2023. Barnparlamentet är ett nytt påverkansorgan vars uppgift är säkerställa att barn blir hörda i beslut som berör dem. Barnparlamentet föreslås inleda sin verksamhet i början av år 2023.

Lovisa centrum görs tryggare med trygghetsenkät och -promenad

Lovisa stad ordnade en trygghetspromenad 15.11.2022 i centrum tillsammans med Lovisa Föreningar rf. Inför promenaden ville staden få höra om invånarnas upplevelser av trygghet och otrygghet. Höstens enkät om eventuella otrygga ställen i Lovisa centrum besvarades av 157 personer. Resultaten behandlades i stadens ledningsgrupp 14.11.2022.

Daghem för tio grupper byggs på banområdet

Stadsfullmäktige behandlade projektplanen för det nya daghemmet på sitt sammanträde 16.11.2022 i cirka en och en halv timme. Såväl placeringen av som storleken på nybygget gav upphov till omröstningar och ivrig diskussion. Daghemmet valdes att placeras på banområdet med rösterna 21–13. Av storleksalternativen valdes det mindre, för tio grupper, med rösterna 29–6. Således integreras Määrlahden päiväkoti inte automatiskt i den nya helheten. Kostnadsberäkning är ungefär 7,7 miljoner euro och planen är att daghemmet kunde tas i bruk år 2025.

Lilla Kulturstigen växer – Daghemmen i Lovisa får fler konstväskor

Lilla Kulturstigen växer och daghemmen i Lovisa får fler konstväskor. Syftet med Lilla Kulturstigen är att erbjuda daghemspersonalen material och idéer till stöd för kulturfostran. Detta material består av konstväskor, som daghemmen kan låna. Vår nyaste väska är en kvällssagoväska, som lånas ut till daghemmen. Väskan är full med barnböcker att låna hem!

Stadsstyrelsens föredragningslista 7.11.2022

På stadsstyrelsens möte 7.11.2022 behandlas bland annat det nya centrumdaghemmet, budgeten för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–25 samt avtal om och plan för överföring av personal till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023.

Myndigheter övar räddning vid Harjurinteen koulu 2.11.2022

Räddningsverket i Östra Nyland, Östra Nylands social- och krisjour och Lovisa stad ordnar en räddningsövning vid Harjurinteen koulu och i dess omgivning onsdag 2.11.2022. Denna dag kan utryckningsfordon och representanter för myndigheterna röra sig i området.