Digilärstigen lanseras i skolorna i Lovisa med en Digitemadag 17.3.2023

Digilärstigen är ett nytt stödredskap för lärare inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Med hjälp av stödredskapet kan lärarna lättare hantera digitalitet i undervisningen. Med Digilärstigen vet också eleverna klarare vad de har rätt att lära sig. Digilärstigen blir en del av vardagen i alla grundläggande utbildningens skolor i Lovisa och användningen av redskapet inleds på allvar under våren. Som startskott för förankringen hålls en digitemadag i skolorna 17.3.2023. Under dagen deltar eleverna i tre lektioner, vars tema är antingen digital kompetens, medialitteracitet eller programmering.

Barnen får nu hitta på namn åt en ny gata!

Nog med tråkiga vuxenpåhitt! Nu vill Lovisa stad ha förslag från barn i åldern 1–6 år. Vad borde den nya gränden heta som planeras norr om det kommande daghemmet på det gamla banområdet? Låt kreativiteten flöda och be en tråkig (eller rolig) vuxen hjälpa dig att lämna in ditt kanonförslag.