Stadsstyrelsen i Lovisa stad föreslår att undervisningspersonalen inte permitteras

Enligt den preliminära beslutsförteckningen beslutade stadsstyrelsen, som sammanträdde måndag 8.2.2021, föreslå stadsfullmäktige att undervisningspersonalen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieundervisningen (lärare och skolgångshandledare) inte permitteras 2021, vilket strider mot de tidigare riktlinjerna för permitteringen av stadens personal.

Regeringen bibehöll Östra kustbanan som ett alternativ

Det beslut som vår regering i onsdags fattade om att inleda planeringen av Östbanan via Kouvola utesluter inte Östra kustbanan som ett alternativ. I finanspolitiska ministerutskottets beslut konstateras det separat att beslutet inte utesluter att andra trafikförbindelser i östlig riktning utvecklas.