Ökade samfundsskatteintäkter och tomtförsäljning bidrog till ett överskott på 3,3 miljoner euro i bokslutet för 2022

Lovisa stad lyckades öka sitt budgeterade överskott på 100 000 euro för 2022 till ett överskott på 3,3 miljoner euro. Största orsaken till detta var att samfundsskatteintäkterna ökade med cirka 4,3 miljoner euro jämfört med det budgeterade. Intäkterna från tomtförsäljningen uppgick till 3,0 miljoner euro. Inom social- och hälsotjänsterna överskreds de budgeterade kostnaderna med 3,0 miljoner euro.

Lovisa stad önskar allt effektivare främja Lovisabornas sysselsättning

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad beslutade 16.2.2023 följande under sitt sammanträde:
Lovisa stad önskar främja effektivare och mer omfattande än tidigare sysselsättningen av Lovisabor. Villkoren för beviljande av Lovisatillägget har uppdaterats till att bättre motsvara Lovisabornas sysselsättning. Lovisatillägget gjordes mer omfattande till att även beröra läroavtal, med ett läroavtalsspecifikt matchningstillägg.

Fram med värdefullt arbete – Lovisa stad valde Årets anställda och Årets arbetsgemenskap

Till Årets anställda 2022 i Lovisa stad valdes städaren Malgorzata Drabarz, studiehandledaren Maria Rosenlöf och bibliotekarien Riitta Leutola vid centralen för bildning och välfärd samt planläggaren Sisko Jokinen vid centralen för näringsliv och infrastruktur.

Till Årets arbetsgemenskap valdes Harjurinteen koulu och Loviisan lukio vid centralen för bildning och välfärd samt Lovinfo/arkivet vid stadskanslicentralen. Vid centralen för näringsliv och infrastruktur är Årets arbetsgemenskap hela centralen där man under årets gång har gjort mycket för att utveckla arbetsgemenskapen.

Lovisa stad och staden Varash undertecknade vänortsavtal

Lovisa stad och ukrainska staden Varash har i dag 7.3.2023 undertecknat ett vänortsavtal i Polen. Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och stadsdirektören för Varash Oleksandr Menzul undertecknade avtalet i samband med en kongress i Mikołajki.