Lovisa stad önskar allt effektivare främja Lovisabornas sysselsättning

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad beslutade 16.2.2023 följande under sitt sammanträde:
Lovisa stad önskar främja effektivare och mer omfattande än tidigare sysselsättningen av Lovisabor. Villkoren för beviljande av Lovisatillägget har uppdaterats till att bättre motsvara Lovisabornas sysselsättning. Lovisatillägget gjordes mer omfattande till att även beröra läroavtal, med ett läroavtalsspecifikt matchningstillägg.

Fram med värdefullt arbete – Lovisa stad valde Årets anställda och Årets arbetsgemenskap

Till Årets anställda 2022 i Lovisa stad valdes städaren Malgorzata Drabarz, studiehandledaren Maria Rosenlöf och bibliotekarien Riitta Leutola vid centralen för bildning och välfärd samt planläggaren Sisko Jokinen vid centralen för näringsliv och infrastruktur.

Till Årets arbetsgemenskap valdes Harjurinteen koulu och Loviisan lukio vid centralen för bildning och välfärd samt Lovinfo/arkivet vid stadskanslicentralen. Vid centralen för näringsliv och infrastruktur är Årets arbetsgemenskap hela centralen där man under årets gång har gjort mycket för att utveckla arbetsgemenskapen.

Lovisa stad och staden Varash undertecknade vänortsavtal

Lovisa stad och ukrainska staden Varash har i dag 7.3.2023 undertecknat ett vänortsavtal i Polen. Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och stadsdirektören för Varash Oleksandr Menzul undertecknade avtalet i samband med en kongress i Mikołajki.

Dockteaterkonstnär Iida Vanttaja förtrollar i Lovisa på lördagen 11.2.

11.2. klockan 13.00 Iida Vanttaja: Vuori joka rakasti lintua - Berget som älskade en fågel
Biljetter 6 €/st., Kino Marilyn www.kinomarilyn.fi.
Föreställningen lämpar sig för alla åldrar. Rekommendation 4–12 år. Längd cirka 35 min.

Föreställningen är på finska, men det är möjligt att få textdelarna i svensk översättning.

Föreslå något som Lovisa behöver – staden förverkligar den populäraste idén med 20 000 euro

Lovisa stad prövar nu för första gången på deltagande budgetering, där invånarna på ett nytt sätt kan påverka det hur de gemensamma skattemedlen används. Till en början ber man att invånarna inlämnar förslag till hurdana projekt budgetmedlen på 20 000 euro kunde användas. Förslag kan inlämnas fram till 28.2.2023. Efter idéskedet bedömer sakkunniga hur genomförbara förslagen är. De förslag som man konstaterar att fyller de ställda kraven, publiceras senast i början av sommaren, då invånarna kan rösta på vilket projekt de vill att ska genomföras.