Lovisa stad går med i planeringsbolag för projektet östra kustbana med vissa randvillkor

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt i sitt sammanträdande 2.7.2020 att föreslå stadsfullmäktige att Lovisa stad är intresserad att bli delägare i bolaget för banprojektet under förutsättning att staten bestämmer att järnvägssträckningen verkställs och att järnvägssträckningen planeras som en bana för blandtrafik som betjänar näringslivet och persontrafiken från Helsingfors via Borgå, Lovisa och Kotka österut.

Lovisa stads samarbetsförhandlingar avslutades 30.6.2020

Lovisa stad förde förhandlingarna i enlighet med samarbetslagen 449/2007 19.5–30.6.2020. I förhandlingarna behandlades besparingsmöjligheter inom stadens olika verksamheter och utgående från detta utarbetades ett balanseringsprogram för ekonomin för 2020–2022.