Lovisa stads bokslut för 2020: Många lyckanden under ett svårt år

Året 2020 kommer att stanna i historien som ett exceptionellt och dystert år, men dock inte som ekonomiskt katastrofalt för Lovisa stad. Det goda resultatet påverkades speciellt av stadens program för balansering av ekonomin jämte tillhörande åtgärder och av coronastödet som staten delade ut.