Trafiken på Skärgårdsvägen flyttas till den nya vägsträckningen onsdag 22.12.2021 klockan 7

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen är klar och trafiken flyttas till den nya vägsträckningen onsdag 22.12.2021 klockan 7. Den gamla vägsträckningen av Skärgårdsvägen stängs helt av. All trafik till Skärgårdsvägen styrs via den nya korsningen av Mannerheimgatan och Skärgårdsvägen. Vägmärken uppdateras och alla vägmärken finns på plats senast vecka 2.