Lovisa kulturbad – SKAPA-projektet startar

Lovisa stads kulturtjänster har för 2023 beviljats 80 000 euro av Svenska kulturfonden inom ramen för fondens SKAPA-projekt. Syftet är att kartlägga möjligheterna att utöka antalet barn och ungdomar inom konstfostran och samtidigt lyfta fram konstfostran som en naturlig del inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Lovisa kulturbad och SKAPA-projektet strävar efter att stärka barns och ungas välmående genom ökad tillgänglighet genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning.

Hur ser framtida Lovisa ut ur perspektivet för hållbar utveckling och grön infrastruktur?

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad ordnar ett informations- och utbildningsmöte om grön infrastruktur 18.4.2023 klockan 16.30–18.30 på Societetshuset.

Grön infrastruktur ökar stadsområdenas klimattålighet och hjälper städerna att anpassa sig till de utmaningar som klimatförändringarna ställer. Grön infrastruktur omfattar såväl områden i naturtillstånd, såsom skogar och bäckar, som byggda grönområden, såsom parker, gröna tak och dagvattenkonstruktioner.

Gatukonst i Lovisa under våren

Från 6.3-21.4.2023 ordnas en gatukonstutställning i Lovisa huvudbibliotek med fotografier från olika delar av världen. Som ett komplement till utställningen är alla välkomna att prova på spraymålning under tre spraymålningsverkstäder i maj. Välkomna!

Kom och sommarjobba till Lovisa stad sommaren 2023!

Man kan nu söka Lovisa stads sommarjobb 2023. Det finns sommarjobb separat för 18 år fyllda och för 16 år fyllda. Dessutom finns det platser för 14–15-åringar inom perioder för orientering till arbetslivet. Du kan söka jobbplatser på Kuntarekrys webbplats eller per brev. Söktiden går ut lördag 18.3 klockan 15. Småbarnspedagogikens platser för 14–15-åringar publicerades senare än de andra och de kan sökas ända till 31.3. Social- och hälsovårdsbranschens sommarjobb har övergått till välfärdsområdet.

Hundparken i Märlax tas tillfälligt ur bruk vecka 9

Hundparken i Märlax tas tillfälligt ur bruk från och med måndag 27.2.2023. Området används för mässfunktioner under sommaren. Hundparken återställs för hundarnas rekreationsbruk efter Bostadsmässan. Bostadsmässan ordnas 7.7–6.8.2023.