På Lovisadagen 25.8.2022 firas även Östersjödagen

Vid Lovisadagskaffet bjuder staden de 500 första på Lovisabakelse och bland annat Jeanette Sarström & Kalle Katz Duo bjuder på musik. På Drottningstrandens parkområde ordnas guidade rundvandringar. Kommendantshuset och Sjöfartsmuseet har fritt inträde. Spring för Östersjön bjuder på en vacker rutt på sex kilometer och frivilliga donationer går till att rädda Östersjön. I Lovisa kyrka ljuder ett Orgelmaraton och i sociala medier utmanas man att doppa sig i naturvatten Östersjödagen till ära.

Lovisa festveckor 2022

Under Lovisa festveckor (20.8–4.9.2022) ordnas många olika slags evenemang för kommuninvånare och även andra besökare i olika åldrar och med varierande intressen. Programmet arrangeras av Lovisa stad och ett flertal olika föreningar och sammanslutningar. På Lovisadagen 25.8.2022 firar vi även Östersjödagen.

Medeltida Pernå-dagen 21.8.2022 kl. 11–14

Den traditionella Pernå-dagen firas i år i medeltidens anda på söndag den 21 augusti klockan 11–14. Det ordnas program både i Pernå kyrka och i föreningshuset Höganås. Klockan 11 startar en tvåspråkig medeltida gudstjänst i Pernå gamla stenkyrka. Efter gudstjänsten finns det en guide på plats under hela evenemanget. Pernå-dagens program fortsätter i Höganås där det bjuds på föreställningar, musik och mat som följer dagens tema.

Kymmene älv-dagen i Strömfors bruk 6.8.2022

Evenemanget Kymmene älv-dagen för hela familjen ordnas lördag 6.8.2022 i Strömfors bruk. Bodarna, Bruksmuseet, kyrkan, konstutställningarna på Stallvinden, caféerna och restaurangerna på området är öppna.

Picnic on the Beach på Lovisa badstrand Plagen 30.6.2022 klockan 16–19

Sommarevenemanget Picnic on the Beach ordnas på Lovisa badstrand Plagen 30.6.2022 klockan 16–19. Efter några års uppehåll står avslappnad picknick med olika strand- och sommaraktiviteter på programmet igen. Picnic-evenemangets höjdpunkt är en gratiskonsert med Younghearted, bekant från tävlingen UMK 2022. Younghearted uppträder klockan 18 och före dem Lovisaartisten Severi klockan 17–17.30.

Liljendaldagarna 17–19.6.2022 – “Konsterna är många”

De första Liljendaldagarna, eller temadagarna som de kallades då, ordnades 1981 på initiativ av den dåvarande kulturnämndens ordförande Rolf Söderling. Söderling var även aktiv inom föreningen Dikt och Ton, och i slutet av 1980-talet och under nästan hela 1990-talet ordnades visfestivalen Dikt & Ton och Liljendaldagarna tillsammans under veckoslutet före midsommaren. Under 2000-talet har man igen gått in för olika teman. Årets tema ”Konsterna är många” handlar om olika konstformer och färdigheter.