Nu går det att hyra elbil också för invånare och turist

Nu är det igen fritt fram även för invånare och turister att hyra de elbilar som används av Lovisa stads personal. För att registrera dig som användare krävs dock nu ett besök hos kundservicekontoret Lovinfo för att bestyrka bland annat ålder och körrättighet.

Framskridande av budgeten för centralen för bildning och välfärd och svar på begäranden om information

De sparåtgärder som staden bereder, vilka eventuellt omfattar indragning av skolor och daghem, väcker otaliga frågor hos representanter från olika håll. Centralen för bildning och välfärd bereder för närvarande budgeten för 2020. Först efter att stadsfullmäktige i november 2019 har fattat beslut om anslagen börjar den eventuella indragningsprocessen. Den behandlas separat och på så sätt att de som berörs av saken har en verklig möjlighet att påverka slutresultatet.