Uppdatering: Hörande om skol- och daghemsnätet 31.3.2020 klockan 18 via Skype-förbindelse, per telefon eller e-post

Lovisa stad ordnar ett möte för hörande om skol- och daghemsnätet tisdagen 31.3.2020 klockan 18 via Skype-förbindelse. Anmälan till hörandet sker via Webropol-länken senast måndag 30.3.2020. Anmälan är obligatorisk. Åsiktsyttring kan även skickas skriftligt via e-post senast 31.3 eller muntligt per telefon tisdagen 31.3 klockan 9-16 till telefonnummer 040 774 7236.

Stadsdirektörens meddelande till invånarna

Bästa invånare i Lovisa!
Aldrig kunde väl de flesta av oss ens ha kunnat föreställa sig att vi skulle uppleva ett undantagstillstånd där skolorna är stängda, sammankomster mellan människor begränsade och hela vår ekonomiska bas gungar. Det vore oärligt att påstå att allt kommer att vara i sin ordning inom kort. Även om undantagstillståndet skulle ta slut den 13 april, så kommer återhämtningen inom ekonomin att ta flera år.