Delta i delaktighet – svara på enkäten om delaktiggörande

Lovisa stad utarbetar ett delaktighetsprogram. Avsikten med delaktighetsprogrammet är att presentera olika sätt att delaktiggöra och utveckla Lovisa både ur kommuninvånarnas och ur kommunorganisationens synvinkel. Målet är att ha aktiva och deltagande invånare och företagare i Lovisa.

Lovinfo öppnar dörrarna igen 14.5

Kundservicekontoret Lovinfo öppnar dörrarna för kunder igen på torsdag 14.5.2020. Lovinfo är öppet på vardagarna klockan 9–16 på adressen Mariegatan 12 A.