Framskridande av budgeten för centralen för bildning och välfärd och svar på begäranden om information

De sparåtgärder som staden bereder, vilka eventuellt omfattar indragning av skolor och daghem, väcker otaliga frågor hos representanter från olika håll. Centralen för bildning och välfärd bereder för närvarande budgeten för 2020. Först efter att stadsfullmäktige i november 2019 har fattat beslut om anslagen börjar den eventuella indragningsprocessen. Den behandlas separat och på så sätt att de som berörs av saken har en verklig möjlighet att påverka slutresultatet.