Kom och sommarjobba för Lovisa stad sommaren 2022!

Lovisa stads sommarjobb för sommaren 2022 kan sökas nu. För ungdomar som fyllt 18 år erbjuds i år 20 jobb och för ungdomar som fyllt 16 år 38 jobb. Dessutom erbjuds 23 jobb där 14–15-åriga skolelever har möjlighet att bekanta sig med arbetslivet. Jobben kan sökas via Kuntarekrys webbplats eller per brev. Ansökningstiden går ut söndag 13.3.2022 klockan 15.

Barnvänlig kommun – nu frågar Lovisa stad barn och unga om trygghet och välmående

Lovisa stadsfullmäktige beslöt 21.11.2018 att ansöka till utvecklingsarbetet av verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun. Unicef Finland har accepterat staden Lovisa som sin samarbetspartner. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella Child Friendly Cities-modell. Konventionen om barnets rättigheter gäller alla som är under 18 år.

Kom och sommarjobba till Lovisa stad

Lovisa stads sommarjobb kan sökas nu. Det finns sommararbete för 18-åringar till exempel som campingbiträde och som parkarbetare i centralen för näringsliv och infrastruktur och som museiguide i centralen för bildning och välfärd. För 16-åringar finns det platser bland annat som vårdbiträde i seniorservicen i grundtrygghetscentralen, i parkernas underhåll i centralen för näringsliv och infrastruktur och i bibliotekets kundbetjäning i centralen för bildning och välfärd. Dessutom har 14–15-åriga skolelever möjlighet att orientera sig i arbetslivet i grundtrygghetscentralens tjänster för seniorer och i daghem och fritidstjänsterna i centralen för bildning och välfärd.