Östra Nylands samservice (TYP)

Östra Nylands sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättning (TYP) är verksam i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte baserar sig på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte anpassas enligt din arbets- och funktionsförmåga så att det främjar och stöder arbetsförmågan. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas i regel i perioder på 3–6 månader, 1–4 dagar per vecka minst fyra timmar per dag.

LovLuotsi

Är du mellan 18 och 28 år och arbetslös? Är du intresserad av meningsfull och mångsidig verksamhet ? Behöver du mera arbetserfarenhet? Då är din plats sannolikt Lilla Petters Gård.