Lovisa stads valresultat fastställt

Lovisa stads valresultat i kommunalvalet har idag 12.4.2017 fastställts med centralvalnämndens beslut. Sammansättningen av stadsfullmäktige ändrades inte från valdagskvällen. Den nya fullmäktigeperioden börjar i juni 2017.

Understöd för boende

FPA stöder ditt boende på olika sätt. Vanligtvis får du endast ett slags stöd åt gången för ditt boende. När du ansöker om stöd från FPA, kontrollera först vilken form av stöd för boende du och din familj är berättigad till. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd för boende och byggande.