Lovisa stad vill stöda föreningar i att skydda miljön – Understöd kan sökas nu!

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad beviljar registrerade föreningar understöd för miljöskyddande utvecklingsobjekt. Syftet med stödet är att hjälpa så många föreningar som möjligt i att genomföra och utveckla miljöskyddsverksamhet. Det kan till exempel handla om att dela med sig av information om miljöns eller närnaturens mångfald – föreläsningar, forskning om miljön eller till exempel om att bygga en blomsterträdgård för pollinerare. Man måste också ta hand om vattendragen, så understöd kan sökas till exempel för restaurering av en sjö. Man kan få understöd till exempel för utrotningstalko av skadliga främmande arter. (I bilden)

Fnittergränden vann gatubenämningstävlingen riktad till barn

Barnen kallades till hjälp för planläggningsprocessen av det nya daghemmet i centrum, då gränden som planerats invid daghemstomten saknade namn. Barnens vilda skaparkraft blomstrade och staden tog emot 19 fantastiska förslag. Till slut valdes Elwa-Lilja Franks förslag Fnittergränd (Kikatuskuja). Arbetsgruppen gillade även skarpt Vertti Hakalehtos förslag Kompisgränden och beslöt att föreslå namnet Kompisskogen (Kaverimetsä) för den invidliggande parkskogen. Båda två får som pris ett gåvokort till en bokbutik i Lovisa, där de kan mata sin kreativitet ytterligare. Lovisa stad vill tacka alla deltagare!

Barnen får nu hitta på namn åt en ny gata!

Nog med tråkiga vuxenpåhitt! Nu vill Lovisa stad ha förslag från barn i åldern 1–6 år. Vad borde den nya gränden heta som planeras norr om det kommande daghemmet på det gamla banområdet? Låt kreativiteten flöda och be en tråkig (eller rolig) vuxen hjälpa dig att lämna in ditt kanonförslag.

Del av kvarter 316, Mariegatan 6

Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka hur en skyddad byggnad som ägs av Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus kan anvisas för boende.