Lovisa får idag ny stadsdirektör

Stadsfullmäktige i Lovisa samlas idag onsdagen den 13.9 till möte i det finska skolcentret. Fullmäktige väntas i kväll fatta beslut om vem som är Lovisas nya stadsdirektör.

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden består av nio medlemmar och lika många personliga ersättare. Lappträsk kommun väljer därtill två medlemmar och två ersättare till nämnden.

Nämnden för fostran och bildning

Nämnden för fostran och bildning har nio medlemmar och lika många personliga ersättare. Under nämnden verkar också en finskspråkig och en svenskspråkig sektion.

Bindningar

Revisionsnämnden har godkänt följande anmälningar om bindningar