Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden består av elva ledamöter och lika många personliga ersättare.

Ledamot Ersättare
Thomas Rosenberg, ordf. SFP Kim Karlsson
Kalevi Lappalainen, vice ordf. SDP Toni Paakkarinen
Jonna Hinttaniemi SFP Annina Hollmén
Li-Lo Söderholm SFP Barbara Grandell
Håkan Karlsson SFP Mats Eriksson
Laura Hyppölä SDP Marjo Rönnholm
Petri Siljander Saml Petri Pettersson
Kirsi Nurkkala C Kristiina Pappila
Marjo Vuokko Gröna Reeta Rossi

Välfärdsnämndens mötesdatum 2022

 • 12. januari
 • 9. februari
 • 9. mars
 • 13. april
 • 11. maj
 •  8. juni
 •  14. september
 • 12. oktober
 • 9. november
 •  7. december

Lovisa stads förvaltningsstadgas

 • uppgifter och befogenheter (Stadsfullmäktige 16.6.2021 § 46. Träder i kraft 17.6.2021)

§ 30 Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden har som uppgift att ordna välfärdstjänster.

Välfärdsnämnden beslutar om

 1. de allmänna principerna för ordnande av idrotts-, ungdoms-, musei-, kultur- och bibliotekstjänster
 2. grunderna för beviljande av understöd och priser som gäller kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten
 3. beviljande av understöd och priser som är avsedda att stödja kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet
 4. principerna för fördelning av användningsturerna för lokaler och områden som är i fritidsnämndens besittning samt för skolornas idrottslokaler (kvälls- och veckoslutsanvändning)
 5. beslutar om utlåning av och utlåningstiderna för biblioteksmaterialet.