Radonmätningar

Under vårvintern 2018 genomfördes radonmätningar i Lovisa stads fastigheter. I en del av fastigheterna görs nya mätningar.

Multikopter till hjälp för stadens kart- och planläggningsarbete

Tekniska centralen i Lovisa planerar att skaffa en fjärrstyrd multikopter eller drönare. Koptern och dess program skulle underlätta avsevärt till exempel planläggning och upprätthållandet av kartsystem. Tekniska nämnden tar ställning till anskaffningen på sitt möte torsdagen den 27.9.2018.