Finns Olle Siréns gränd snart i Lovisa?

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar på sammanträdet 2.12.2021 förslaget att namnge en gång- och cykelväg efter Olle Sirén. Vidare behandlas ett undantagslov för byggande av ett nytt slags inglasat radhus i Drottningstranden samt planläggningsöversikten för 2021.

Bostadsmässan i Lovisa arrangeras 7.7–6.8.2023

Bostadsmässan i Lovisa arrangeras på Drottningstranden 7.7–6.8.2023. Det nya bostadsområdet för Bostadsmässan i Lovisa på Drottningstranden har redan visat sig vara populärt. Småhustomterna på mässområdet såldes ut under den första ansökningsomgången på våren eftersom det lämnades in ett rekordantal ansökningar. Också hus som byggs i bolagsform väcker intresse. Särskilt flytande egnahemshus och ett hus av glas i växthus som planerats för området har intresserat publiken eftersom sådana hus har man inte sett tidigare i Finland.

Ett eget hus på havet är strax sant

För boende söks hela tiden nya innovativa lösningar. På Bostadsmässan i Lovisa 2023 kommer vi att se något helt nytt och annorlunda: finländska GR Group Oy Ltd bygger flytande egnahemshus av CLT på havet.

Hus i växthus och övriga val till Bostadsmässan i Lovisa 2023

Byggarna av småhus och en del av tomterna för byggande i företagsform är valda för Bostadsmässan 2023 på Drottningstranden i Lovisa. Kvalitetsgruppen har haft ett rekordstort antal ansökningar för behandling. Valet av byggare bekräftades torsdag 10.6.2021 under Bostadsmässkommitténs möte.

Projekt för att kontrollera fastighetsuppgifter

I Lovisa finns det många byggnader som saknar uppgifter i stadens byggnadsregister, Skatteförvaltningens tjänster eller befolkningsdatasystemet. Dessutom finns det byggnader som har felaktiga uppgifter. Dessa byggnader är till exempel sådana som kunde byggas utan att man behövde ansöka om bygglov.

Nytt höjdsystem och kartmaterial som omfattar hela kommunen

Lovisa går över till höjdsystemet N2000 sista veckan i februari 2021. Höjdsystemet N2000 är det första enhetliga höjdsystemet som omfattar hela staden. Ändringen återspeglas i de nya detaljplanerna och i kartorna i stadens karttjänst. Det nya höjdsystemet påverkar bland annat byggverksamhet. Det är en bra idé att ta hänsyn till ändringen i höjdsystemet i all verksamhet där man utnyttjar information om terränghöjd.