Bostadsmässan i Lovisa arrangeras 7.7–6.8.2023

Bostadsmässan i Lovisa arrangeras på Drottningstranden 7.7–6.8.2023. Det nya bostadsområdet för Bostadsmässan i Lovisa på Drottningstranden har redan visat sig vara populärt. Småhustomterna på mässområdet såldes ut under den första ansökningsomgången på våren eftersom det lämnades in ett rekordantal ansökningar. Också hus som byggs i bolagsform väcker intresse. Särskilt flytande egnahemshus och ett hus av glas i växthus som planerats för området har intresserat publiken eftersom sådana hus har man inte sett tidigare i Finland.

Tomt- och fastighetsbörs

I tomt- och fastighetsbörsen hittar du tomter och fastigheter som Lovisa stad, företag och privata sektorn erbjuder till salu och uthyrning. Företag och privata sektorn kan meddela sina tomter eller fastigheter till försäljning eller till uthyrning med bifogade blanketter.

Enkät för Lovisabor om handelns servicenät

Var handlar Lovisaborna? Hur borde servicen i Lovisa utvecklas? Enkäten genomförs som del av en servicenätutredning om handeln i Lovisa. Utredningens syfte är att ge riktlinjer för utvecklingen av servicenätet för de kommersiella tjänsterna i Lovisa.