Inneluften undersöks i Harjurinteen koulu

Flera i personalen som arbetar i den nya delen av det finska skolcentret Harjurinteen koulu har under hösten uppvisat hals-, näs- och ögonsymptom. Det här har lett till att staden har inlett utredningar för att utesluta att symptomen beror på eventuella problem med inneluften i byggnaden.

Skolfreden utlystes i Lovisa – se video!

Solen sken på onsdag förmiddag då skolfreden utlystes i cirka 1800 elevers närvaro. Samtidigt slog eleverna finskt rekord i letkajenkka och festade loss framför scenen då popstjärnan Diandra uppträdde.

Skolnätsutredningen

På den här sidan kan du bekanta dig med den utredning av skolverksamheten som Lovisa stad lät göra 2016. Beslut som gäller stadens skolnät i framtiden grundar sig på utredningen.

Ruukin päiväkoti

Vårt daghem finns på det natursköna bruksområdet i Strömfors 21 km från Lovisa centrum.