Orsakerna till takraset i Harjurinteen koulu reds ut

Natten till tisdagen rasade cirka 60 kvadratmeter innertak i matsalen i den nya delen av Harjurinteen koulu i Lovisa. Staden undersöker orsaken till raset och även räddningsmyndigheterna är inkopplade. Byggbolaget Skanska som har byggt huset har kallats till platsen.

Skiftomsorg

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör arbete i skift är berättigade.

Att förebygga smittor

Barn under skolåldern insjuknar ofta i infektioner. Barnets insjuknande inverkar förutom på barnet, som får betydande symtom, även på föräldrarnas frånvaro från sina arbeten.

Ändringar i kundavgifter

Hur ska man gå till väga om det händer ändringar i familjen och hur påverkar förändringarna avgifterna för småbarnspedagogik?