Sanering av huvudavloppsledningen i Kapellparken

I slutet av januari 2022 upptäcktes ett läckage i avloppsledningen i Kapellparken. Nu föreslås det att den nuvarande huvudavloppsledningen byts ut mot en ny. Rörsystemet, som byggts 1937, har blivit tilltäppt av trädrötter, då träd har vuxit direkt ovanpå avloppsledningen eller i dess omedelbara närhet. Saneringen beräknas därför kräva att man fäller cirka 15 träd som växer utanpå eller i närheten av ledningen. För att arbetet ska kunna påbörjas krävs godkännande av byggnadstillsynen och undersökningstillstånd av Museiverket.

Lovisa stad bjuder in till byakväll i Pernå 5.5.2022 – Delta och påverka!

Årets första byakväll ordnas torsdag 5.5 klockan 18–20 i Pernå kyrkby på föreningshuset Höganås, Höganåsvägen 25, 07930 Pernå. Byakvällarna erbjuder en möjlighet att ställa frågor och åsikter direkt till stadens representanter. Dessutom får du höra nyheter om aktuella frågor som gäller stadsorganisationen och Pernå. Välkommen på kaffe och att träffa stadens representanter! Du kan också delta i byakvällen på distans.