Regeringen bibehöll Östra kustbanan som ett alternativ

Det beslut som vår regering i onsdags fattade om att inleda planeringen av Östbanan via Kouvola utesluter inte Östra kustbanan som ett alternativ. I finanspolitiska ministerutskottets beslut konstateras det separat att beslutet inte utesluter att andra trafikförbindelser i östlig riktning utvecklas.