Seniorerna hämtade ivrigt gratis halkskydd för skor

På måndag 13.12.2021 meddelade vi om att staden erbjuder seniorerna gratis halkskydd för skor.
– Alla 100 par har nu (16.12.2021) delats ut och vi hoppas att de är till stor nytta, konstaterar serviceansvarig för seniorservicen Monica Sund nöjt. – Vi vill också påminna var och en om hur viktigt det är att förebygga halkolyckor.

Nya restriktioner för allmänna evenemang och sammankomster träder i kraft 4.12.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade 2.12.2021 om nya restriktioner för kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Restriktionerna gäller allmänna evenemang och sammankomster som ordnas inomhus. Man ställer också restriktioner på användningen av lokaler avsedda för begränsade kund- eller deltagarkretsar samt för sådana som är öppna för allmänheten. Bestämmelserna gäller för tiden 4–31.12.2021.

Med beslutet förbjuds från och med lördag 4.12.2021 alla allmänna evenemang och sammankomster inomhus där deltagarantalet överskrider 20 personer. Restriktionen kan undvikas genom att ta i bruk coronapasset för evenemanget.

Flera tillfällen att få coronavaccin utan tidsbokning i Lovisa

För att möta den stora efterfrågan ges coronavaccin utan tidsbokning, förutom på de dagar vi redan meddelat om, nu även 20.12.2021, 28.12.2021, 4.1.2022 och 5.1.2022. Målgruppen är invånare i Lovisa och Lappträsk och vaccinen ges på Lovisa busstation, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa.

Uppdaterade munskyddsrekommendationer och rekommendationer om distansarbete för Lovisa 29.11.2021

Den regionala samordningsgruppen i Nyland gav 25.11.2021 en rekommendation att använda munskydd för alla som är 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd. Dessutom man har infört en rekommendation om distansarbete för området. Lovisa stads ledningsgrupp beslutade 29.11.2021 att motsvarande rekommendationer även gäller Lovisa. Rekommendationerna gäller tills 16.1.2022.

Välkommen på invånarkväll 25.11.2021 i Harjurinteen koulu!

Lovisa stad, i samarbete med Lovisa Föreningar rf, bjuder in Lovisaborna till invånarkväll i Harjurinteen koulu, Bangatan 1, torsdag 25.11.2021 klockan 18–20. Välkommen med för att njuta av kaffeserveringen och träffa stadens representanter. Under kvällen presenteras även stadens aktuella ärenden och diskussion utlovas utgående från presentationerna och öppna frågor från allmänheten. Du kan lämna in en egen fråga på förhand via nätet.

Vaccinering mot säsonginfluensa 2021

Avgiftsfritt vaccin erbjuds alla som har fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader – 6 år, gravida kvinnor, närstående till personer som löper allvarlig risk att insjukna i influensa, värnpliktiga som inträder i beväringstjänst samt alla som på grund av sjukdom är berättigade till gratis influensavaccinering.