Testning för coronavirus under pollensäsongen

Många personer får symptom som tyder på covid-19-infektion av pollen och gatudamm, såsom kliande ögon, vattnig snuva, hosta eller andnöd. Symtomen uppkommer i synnerhet utomhus och avtar inomhus. Det lönar sig att genast börja ta allergimedicin om man vet att man lider av pollensymptom.

Avbrott i vattenförsörjningen 4.5.2021 klockan 8–16 i Isnäs

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattenförsörjningen på Isnäs vattentags område avbryts tisdag 4.5.2021 klockan 8–16 på grund av arbeten i stadens vattenledning. Det här berör alla fastigheter (också vattenandelslag) som befinns i Isnäs vattendistributionsområdet.