Kör med elbil i Lovisa!

Det är fritt fram även för invånare och turister att hyra de elbilar som används av Lovisa stads personal. Bilen tas i bruk enkelt och snabbt med hjälp av en mobilapplikation.

Kommuner i Kymmenedalen och Lovisa stad bland kulturarvspristagarna

Europeiska Unionen och Europa Nostra delade ut kulturarvspriset till finska planer för kulturfostran och till projektet Kulturvolten. Kulturstigarna i Fredrikshamn, Kotka, Lovisa, Pyttis och Vederlax-Miehikkälä och Pikku Lennokki och Lennokki i Kouvola har prisbelönts. Dessa är planer för kulturfostran i vilka man beskriver hur man planerar och förverkligar kultur-, konst- och kulturarvsfostran mångprofessionellt som en del av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogik.

En del av huvudbibliotekets böcker doneras till Lovisaborna

Lovisabor och övriga bokvänner har i maj 2018 en möjlighet att skaffa böcker för eget bruk ur huvudbibliotekets samlingar. Verk i det nuvarande huvudbiblioteket tas inte med då biblioteket flyttar till ersättande lokaler. Istället skänks en del av böckerna bort.

Träningsklubb för idrottande unga läsåret 2018–2019

Går du i årskurs 7–9 eller studerar du på andra stadiet? Utövar du målinriktat en idrottsgren och tävlar i den? Läsåret 2018–2019 får du möjligheten att delta i träningsklubbens tvåspråkiga morgonträningar två gånger i veckan. Klubben leds av utbildade tränare.