Information till arrangörer av utställningar

Lovisa stads kulturtjänster hyr ut Almska Gården för utställningar till enskilda konstnärer, konstnärsgrupper, aktörer inom kulturbranschen och föreningar. Lokalerna lämpar sig för mångsidiga utställningar och det är möjligt att samtidigt ordna flera utställningar i huset.

Direktiv

Kriterier för beviljande och anvisningar för ansökan av kulturbidrag

Samlingar

Lovisa stad grundades 1745 och stadsmuseet har varit verksamt i staden sedan 1904. Museets samlingar representerar lokal stadskultur allt sedan mitten av 1700-talet. Genom kommunfusioner har museets samlingar utökats med bland annat hantverksföremål från Virböle hembygdsmuseum och Strömfors bruksmuseums samling.

Kommendantshuset

Välkommen till Lovisa stads museum och upptäck något gammalt!
Museet i Lovisa grundades 1904 och är sedan 1960-talet inrymt i Kommendantshuset som byggdes 1755. Vi ordnar också årligen varierande utställningar och olika slags evenemang och föreläsningar.

Virböle hembygdsmuseum

Virböle hembygdsmuseum presenterar allmoge- och hantverkskulturen från gångna sekler i Strömfors socken och hör helgjutet samman med Virböle by och dess jordbrukstraditioner.

Ung Kultur

Kulturellt ungdomsarbete med verksamheten Ung Kultur sporrar och stöder mångsidig hobbyverksamhet inom olika kulturområden för barn och unga.