Information till arrangörer av utställningar

Lovisa stads kulturtjänster hyr ut Almska Gården för utställningar till enskilda konstnärer, konstnärsgrupper, aktörer inom kulturbranschen och föreningar. Lokalerna lämpar sig för mångsidiga utställningar och det är möjligt att samtidigt ordna flera utställningar i huset.

Almska Gårdens lokalerna hyrs ut för högst tre månader per gång. I specialfall kan hyrestiden dock vara längre. Hyresansökningar behandlas fortlöpande under året.

Förfrågningar och ytterligare information: kulturproducent Päivi Karppi, tfn 040 751 7449 och
chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 4138

Du kan ansöka om att få hyra lokalerna genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka den som bilaga per e-post till kulttuuri@loviisa.fi

Du kan vid behov hämta och returnera blanketten på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa (öppet måndag–fredag klockan 10–16).

Bekanta dig med Almska Gårdens lokaler

På Almska Gårdens nedre våning finns tre utställningssalar, som hyrs ut antingen tillsammans eller separat. På husets övre våning finns en enhetlig utställningslokal på 178 kvadratmeter. Du kommer till övre våningen genom utställningslokalerna på nedre våningen.

Almska Gårdens bottenritning

Priset på utställningslokalerna

 • Rum 1, 150 € / 4 veckor
 • Rum 1-3, 750 € / 4 veckor
 • Rum 2-3, 500 € / 4 veckor
 • Rum 4 (övre våning), 500 € / 4 veckor

I hyrestiden ingår såväl utställningstiden som montering och nedmontering av utställningen. Utställaren svarar själv för eventuell försäljning av verk. Ingen provision tas ut för sålda verk.

I hyran för utställningslokalen ingår

 • övervakning (tisdag–lördag klockan 12–17)
 • städning av utställningslokalerna två gånger i veckan
 • information om utställningen på Lovisa stads webbplats och på kanalerna för social media.

Köket på husets nedre våning får under hyrestiden användas av utställnings- och evenemangsarrangörerna.

Arrangören av utställningen svarar för

 • transport och försäkring av verken
 • montering och nedmontering av utställningen
 • AV-utrustning som behövs vid utställningen
 • tryckning och utdelning av affischer, öppningsinbjudningar och övrigt material
 • utsändning av informations- och marknadsföringsmaterial i elektronisk form till kulturtjänsterna senast tre veckor innan utställningen börjar
 • vernissage och information om utställningen
 • övervakning av utställningen utanför öppettiderna (tisdag–lördag klockan 12–17) enligt överenskommelse.

Under utställningen har kulturtjänsterna rätt att använda lokalerna för egna ändamål, till exempel för konstfostran, konserter, möten och föreläsningar. Om övrig användning kommer vi överens med utställaren.