Information till arrangörer av evenemang

Letar du efter en lämplig lokal för ditt evenemang?

Kulturtjänsterna i Lovisa stad hyr ut lokalerna i Almska Gården för engångsbruk till föreningar och aktörer inom kulturbranschen. I lokalerna är det möjligt att ordna möten, verkstäder, kurser och föreläsningar för allmänheten samt småskaliga konserter och föreställningar.

Ordnande av evenemang i Almska Gården

Lokalerna i Almska Gården hyrs ut för evenemang huvudsakligen utanför öppettiderna. Lokalernas uttryck och användningsmöjligheter varierar enligt utställningar. I husets nedre våning finns ett litet kök som under hyrestiden får användas av evenemangsarrangörerna. Därtill finns det stolar i huset för cirka 60 personer. På övre våningen får antalet personer inte överstiga 50.

Priset på ett engångsevenemang är 50 euro / 7 timmar.

Förfrågningar och ytterligare information: kulturproducent Päivi Karppi, tfn 040 751 7449 och
chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 4138

Fyll i ansökningsblanketten om uthyrning av lokaler och returnera den per e-post kulttuuri @ loviisa.fi

Du kan vid behov hämta och returnera blanketten på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa (öppet måndag–fredag klockan 10–16).