Agricola-projektet

Pernå är Mikael Agricolas hemkommun. Man kan med fog påstå att den finska kulturen har sina rötter i Pernå. Syftet med Agricola-projektet var att undersöka Mikael Agricolas samtid, 1500-talet, med arkeologiska metoder.

Mikael Agricola 1510 – 1557

Mikael Agricola var en reformator som översatte Nya testamentet till finska och därmed skapade det finska skriftspråket. Han föddes och verkade i Pernå under början av 1500-talet.

Agricola kom från ett välbärgat bondehem i Pernå, Torsby. Redan i unga år visade Mikael en stor begåvning och hade en enorm kunskapstörst. Hans första lärare, församlingens kyrkoherde, övertalade uppenbarligen föräldrarna att skicka sonen till latinskolan i Viborg. Efter åtta års studier kom han endast 18 år gammal in i den närmaste kretsen kring biskopen av Finland. Där kunde han lägga märke till att den lutherska reformationen redan började göra sitt intåg i det kyrkliga livet.

Agricola prästvigdes i början av 1530-talet och det var nu de av reformationen krävda förändringarna började införas i vårt land. År 1536 skickades Agricola till Wittenbergs universitet i Tyskland för att studera. Martin Luther levde och verkade vid denna tid där. Agricola slutförde sina studier och tog sin magisterexamen våren 1539. Därefter utsågs han till rektor för Åbo katedralskola. Denna tjänst innehade han i nio år samtidigt som han skrev flitigt. Först utgav han den finskspråkiga abc-boken ABC kiria 1543, därefter bönboken Rucouskiria 1544 och Nya testamentet på finska Se Wsi Testamenti 1548.
Då biskopen av Åbo avled handhade Agricola dennas uppgifter ända tills Gustav Vasa delade upp den finländska kyrkan i två biskopsstift; Åbo och Viborgs. Mikael Agricola utsågs till biskop i Åbo. Vid denna tid förekom ständiga gränsstrider mellan Sverige-Finland och Ryssland och Gustav Vasa försökte förhandlingsvägen få slut på striderna. I början av 1557 skickade han till Moskva en fredsförhandlingsdelegation där även Agricola ingick. På hemvägen i en hästskjuts fick han en svår sjukdomsattack och dog strax efter det att man passerat finländska gränsen.

Agricola-projektet

Agricola-projektet, som inleddes år 1996, genomfördes med finansiering av Pernå kommun och expertis från den arkeologiska lärostolen vid Åbo universitet. Syftet var att undersöka den Pernåfödda Mikael Agricolas samtid, d.v.s. 1500-talet, med arkeologiska metoder. 1500-talet är ett banbrytande skede i Finlands historia. Under loppet av detta sekel gick vi från medeltid till tidig modern tid och från katolicism till lutherdom. Det inträffade också förändringar i den materiella kulturen, som utgör arkeologins forskningsmaterial.

Text och bild/Hanna Maria Pellinen. Översättning till svenska Ulrika Rosendahl

Agricola museiutställningen hittar du i Forsby, Storåkersvägen 2.  De arkeologiska fynden från Agricola-projektet finns utställda i museet. Öppettider från onsdag till söndag kl 12-17.