Ett försök förbättrar mobilitetstjänster i byarna

Borgå och Lovisa städer lanserar i slutet av året en ny tjänst som ska förbättra mobilitetstjänsterna i byar och glesbygden och samtidigt minska behovet att använda privatbil. Städerna provar en tjänst som förenar kollektivtrafik- och taxiskjutsar med hjälp av en mobilapplikation. Den nya tjänsten lanseras i slutet av år 2018. Den nya tjänsten möjliggörs av ett försök som Sitra finansierar.

Hyr en elbil

Det är fritt fram även för invånare och turister att hyra de elbilar som används av Lovisa stads personal. För att registrera dig som användare krävs ett besök hos kundservicekontoret Lovinfo för att bestyrka bland annat ålder och körrättighet.

Tidtabellen för Harjurinteen koulus baracker preciseras

Tidtabellen för konkurrensutsättningen och byggandet av ersättande lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio har preciserats. Planen är att välja leverantör för den så kallade nya sidans baracker den 31.5 och för den gamla sidan den 6.6 i tekniska nämnden. Stadsstyrelsen behandlar de ersättande lokalerna vid ett extraordinärt möte den 28.5.2018.

Navigatorn Lovisa öppnar i mars

Navigatorn hjälper 15-30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.