Socis renoveras till fest- och möteslokal

Lovisa stad renoverar det så kallade Societetshusets fastighet till seminarie- och festlokal. En del av huset kan hyras ut till företag för utställningar och arbetslokaler. Första våningen tas i bruk till först.

En del av huvudbibliotekets böcker doneras till Lovisaborna

Lovisabor och övriga bokvänner har i maj 2018 en möjlighet att skaffa böcker för eget bruk ur huvudbibliotekets samlingar. Verk i det nuvarande huvudbiblioteket tas inte med då biblioteket flyttar till ersättande lokaler. Istället skänks en del av böckerna bort.